ZABRZAŃSKA ATLANTYDA. ZABORZE - KOLONIA B

Trwają ostatnie pace przy  kolejnej wystawie, przygotowywanej przez nasze Muzeum. Ekspozycja zostanie udostępniona zwiedzającym już 25 lutego.

Na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki i dokumenty ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz osób prywatnych, dotyczące zaborskiego osiedla robotniczego  Kolonia B, powstałego pod koniec lat 60. XIX wieku  przy kopalni Królowa Luiza Wschód. Kolonie patronackie stanowiły, wraz z zakładami pracy, pewien zamknięty świat, w którym potrzeby mieszkańców były zaspakajane na miejscu, od momentu narodzin do śmierci. Kształtowały one również specyficzny sposób życia, tworząc pewien model zachowań i zwyczajów, łączący elementy kultury wiejskiej i miejskiej.

Panorama zaborskiej Kolonii B. Pocztówka sprzed 1907 roku, ze zbiorów Włodzimierza Wysockiego

Na terenie Zabrza zachowało się kilka przykładów tego typu enklaw. Jedne z nich nadal tętnią życiem, inne czekają na swój czas, a jeszcze inne prawie w całości zniknęły z pejzażu miasta.
O jednej z nich „Zaborze- Kolonia B”, tej swoistej zabrzańskiej Atlantydzie, ziemi która zniknęła, traktuje wystawa. 

Kurator wystawy: Urszula Wieczorek


Liczba gości na stronie: 7130600
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle